Νεανική Αμφισβήτηση

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια κατανόηση

 1. Σε ποιον τύπο ανήκει το «Κείμενο 2»; Ποια στοιχεία του επιβεβαιώνουν την κατάταξή σας;
 2. Να καταγράψετε χωρίς δικά σας σχόλια σε μία παράγραφο (80 λέξεις με ανεκτή απόκλιση +/- 10%), που να αναπτύσσεται με τη μέθοδο της «σύγκρισης – αντίθεσης», τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με τα δύο κείμενα, οι νέοι οδηγούνται στην αμφισβήτηση.
 3. Ένα από τα χαρακτηριστικά του δοκιμιακού λόγου είναι η επιδίωξη της προφορικότητας. Δικαιώνεται η παρατήρηση αυτή στο «Κείμενο 1»;

Α2. Ερμηνεία

 1. Ποιος είναι ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η πρώτη απάντηση στο «Κείμενο 2»;
 2. Σε τι αναφέρεται η λέξη «γλώσσα», που χρησιμοποιείται στις δύο πρώτες γραμμές του «Κειμένου 1»;

Α3. Κριτικός στοχασμός

 1. Να συγκρίνετε τις παρατηρήσεις που γίνονται στα δύο κείμενα σχετικά με τον «ηθικό πανικό» που αφορά τη συμπεριφορά των νέων.
 2. Ποια είναι η γνώμη σας για την άποψη του Κώστα Κατσάπη στο τέλος του «Κειμένου 2» («Ήδη από τις αρχές … πιο συτσηματικά»);

Β. Παραγωγή Λόγου

 1. Γράψτε ένα κείμενο (300 λέξεις με ανεκτή απόκλιση +/- 10%), με το οποίο να τοποθετηθείτε σε δύο ερωτήματα: α. Υπάρχουν παράγοντες που προκαλούν «δυσφορία» στη δική σας γενιά; β. Πιστεύετε πως η σημερινή γενιά των ενηλίκων αισθάνεται τον ίδιο «ηθικό πανικό», που περιγράφεται στα «Κείμενα 1 & 2»; Επιλέξτε ελεύθερα τον τύπο του κειμένου σας, λαμβάνοντας υπόψη πως απευθύνετε στη γενιά των ενηλίκων.

Νέα Παιδεία, 03-02-2019

Πασσάς, Γ.Ι. (2019). Εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές ενός ανοιχτού προγράμματος σπουδών στη Νεοελληνική Γλώσσα. Εισήγηση στην Ημερίδα των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία» με θέμα «Ανασχεδιάζοντας τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων: Ο εκπαιδευτικός ως δημιουργός στα Προγράμματα Σπουδών».

Δείτε την παρουσίαση της εισήγησης ΕΔΩ.

Καταναλωτισμός

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

 1. Να παρουσιάσετε χωρίς δικά σας σχόλια (80 λέξεις με ανεκτή απόκλιση ± 10%) τα επιχειρήματα με τα οποία ο συγγραφέας του «Κειμένου 1» υπερασπίζεται το «δικαίωμα στην κατανάλωση».
 2. Να εντοπίσετε τρεις διαφορετικούς τρόπους χρήσης των εισαγωγικών στο «Κείμενο 1».

Α2. Ερμηνεία

 1. Ποιος είναι ο ρόλος της δ’ παραγράφου («Βέβαια υπάρχει … “καταναλώνω κοινωνικές υπηρεσίες”») του «Κειμένου 1» στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται από τον συγγραφέα; Να ερμηνεύσετε την επιλογή του αρθρογράφου.

Α3. Κριτικός Στοχασμός

 1. Ποιο πρόβλημα τίθεται, κατά τη γνώμη σας, στο «Κείμενο 2»; Ποια είναι η δική σας άποψη γι’ αυτό; (60 λέξεις με ανεκτή απόκλιση ± 10%)

Β. Παραγωγή Λόγου

Ανεβάζετε ένα σχόλιο (300 λέξεις με ανεκτή απόκλιση ± 10%) στην ιστοσελίδα όπου αναρτήθηκε το «Κείμενο 1», στο οποίο, χρησιμοποιώντας τρία (3) επιχειρήματα, εκφράζετε τη διαφωνία σας για την υπεράσπιση του «δικαιώματος στην κατανάλωση» που επιχειρεί ο συντάκτης του.

Το δικαίωμα στη μόρφωση

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

 1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά (60 λέξεις με ανεκτή απόκλιση +/- 10%) τα αίτια της μαθητικής διαρροής, όπως αναλύονται στο «Κείμενο 1».

Α2. Ερμηνεία

 1. «Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνδέθηκε, σε ατομικό επίπεδο, με υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας, χαμηλότερες απολαβές, δυσχερέστερη επαγγελματική εξέλιξη και σε ένα βαθμό με υψηλότερες πιθανότητες για παραβατικότητα, κοινωνική περιθωριοποίηση και ως εκ τούτου, χαλαρότερη κοινωνική συνοχή»: Να αναλύσετε την παρατήρηση αυτή του «Κειμένου 1» σε μία παράγραφο (60 λέξεις με ανεκτή απόκλιση +/- 10%) που να αναπτύσσεται με τη μέθοδο της αιτιολόγησης.

Α3. Κριτικός στοχασμός

 1. Μελετήστε τον Πίνακα του «Κειμένου 2» και καταγράψτε τα ποσοτικά και ποιοτικά σας συμπεράσματα.

Β. Παραγωγή Λόγου

Κειμενικό είδος: επιχειρηματολογία (επιλέξτε ελεύθερα τον τύπο του κειμένου σας).

Έκταση: 300 λέξεις (ανεκτή απόκλιση +/- 10%).

Πομπός: Έφηβος Βουλευτής

Δέκτης: ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Θέμα: προτάσεις περιορισμού της μαθητικής διαρροής (απαραίτητη η αξιοποιηση των πληροφοριών των «Κειμένων 1 & 2»).

Επιλογή Επαγγέλματος

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

 1. Να παρουσιάσετε χωρίς δικά σας σχόλια σε μία παράγραφο 80 λέξεων (επιτρεπτή απόκλιση +/- 10%) τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΕΠ στην πραγματοποίηση των στόχων του, όπως αναλύονται στο «Κείμενο 1».

Α2. Ερμηνεία

 1. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σας, η συντάκτρια του «Κειμένου 1» αναφέρει αναλυτικά τις φάσεις από τις οποίες διέρχονται οι επαγγελματικές προτιμήσεις του παιδιού;

Α3. Κριτικός στοχασμός

 1. Ποιο πρόβλημα εντοπίζετε στα δύο διαγράμματα του «Κειμένου 2»; Τι θα προτείνατε για την αποκατάστασή του;

Β. Παραγωγή Λόγου

Κειμενικό είδος: επιχειρηματολογία (επιλέξτε ελεύθερα τη μορφή που θα λάβει το κείμενό σας).

Πομπός: μαθητής

Δέκτης: συμμαθητές

Αφορμή: μάθημα ΣΕΠ

Θέμα: Επιλέξτε από το «Κείμενο 2» τα δύο, κατά τη γνώμη σας, σημαντικότερα κριτήρια / παράγοντες επιλογής επαγγέλματος και προτείνετέ τα στους συμμαθητές σας, για να τους βοηθήσετε στην επαγγελματική τους επιλογή. Να τους εξηγήσετε επίσης ποιοι περιορισμοί υπάρχουν στην αξιοποίησή τους.

Έκταση: 300 λέξεις (ανεκτή απόκλιση +/- 10%)

Νεότητα

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

 1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το «Κείμενο 1», οι αιτίες και τα αποτελέσματα της ροπής των νέων προς την οργή και την ελπίδα;

Α2. Ερμηνεία

 1. Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε, κατά τη γνώμη σας, το «Κείμενο 2»; Πώς υπηρετεί τον σκοπό αυτό ο οργάνωση των ραβδογραμμάτων;

Α3. Κριτικός στοχασμός

 1. Να συγκρίνετε τα «Κείμενα 1 & 2» ως προς τα συναισθήματα των νέων που περιέχονται σε αυτά. Να καταγράψετε και να ερμηνεύσετε τα συμπεράσματά σας σε μία παράγραφο 100 λέξεων (ανεκτή απόκλιση ± 10%).

Β. Παραγωγή Λόγου

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που σας δίνονται στα «Κείμενα 1 & 2» να γράψετε, απευθυνόμενοι στη γενιά των ενηλίκων ένα επιχειρηματολογικό κείμενο (300 λέξεις με ανεκτή απόκλιση ± 10%), στο οποίο, αφού επιλέξετε τρία (3) χαρακτηριστικά από όσα καταγράφονται στο «Κείμενο 1», που, κατά τη γνώμη σας, έχουν μεταβληθεί στη σύγχρονη εποχή, ερμηνεύετε αυτή τη μεταβολή.

Η Σύγχρονη Εκπαίδευση

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

 1. Στην τελευταία παράγραφο («Και πάνω απ’ όλα … μέλλοντα άνθρωπο») του «Κειμένου 1» ο συγγραφέας παρουσιάζει τη σημαντικότερη αρετή που πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενό της χωρίς να προσθέσετε δικά σας σχόλια (60 έως 70 λέξεις).
 2. Να ερμηνεύσετε τη χρήση των ερωτήσεων στην α’ παράγραφο («Το θέμα είναι … νόημα του καιρού”») του «Κειμένου 1».
 3. Να ερμηνεύσετε τη χρήση των ερωτήσεων στην α’ παράγραφο («Το θέμα είναι … νόημα του καιρού”») του «Κειμένου 1».
 4. Ποιος είναι ο ισχυρισμός τον οποίο επιχειρεί να αποδείξει ο συγγραφέας στη β’ παράγραφο («Πρέπει να τους μάθουμε … καινούργιος τύπος ανθρώπου») του «Κειμένου 1»; Με ποια μέσα επιτυγχάνει τον στόχο του;
 5. Ποιος είναι ο δημιουργός του «Κειμένου 2»;
 6. Με ποιους τρόπους μεταφέρονται οι απόψεις στου G. Berger στο «Κείμενο 1»;

Α2. Ερμηνεία

 1. Τι ονομάζεται «οικουμενική συνείδηση σύμφωνα με το «Κείμενο 2»;
 2. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σας, επελέγη η συγκεκριμένη μορφή («διάγραμμα πίτας») για την παρουσίαση των πληροφοριών στο «Κείμενο 2»;
 3. Ποιο είναι το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί στις δύο πρώτες παραγράφους του «Κείμενο 1»; Να ερμηνεύσετε την επιλογή του συγγραφέα, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκαν οι συγκεκριμένες παράγραφοι.
 4. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης) της δ’ παραγράφου («Η δεύτερη αρετή … να έχουν ιδέες») του «Κειμένου 1». Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σας, ο συγγραφέας επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο;

Α3. Κριτικός Στοχασμός

 1. Το «Κείμενο 1» δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1966, ενώ το «Κείμενο 2» το 2013. Ποιες ομοιότητες και διαφορές παρατηρείτε στις δεξιότητες που περιλαμβάνουν τα δύο κείμενα; Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η διαφοροποίηση; Η απάντησή σας να περιέχεται σε παράγραφο 70 έως 80 λέξεων που να αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση.
 2. Ποια είναι η άποψή σας για το περιεχόμενο της άποψης, που διατυπώνεται στο «Κείμενο 1» ότι «Η ατομική πρωτοβουλία είναι πάντα πολύτιμη. Αλλά γίνεται αληθινά ωφέλιμη, όταν δε μεταμορφώνεται σε έκφραση ασκητισμού, αλλά σε έκφραση αλληλεγγύης»;

Β. Παραγωγή Λόγου

Κειμενικό είδος / τύπος: επιχειρηματολογία (επιλέξτε ελεύθερα τον τύπο του κειμένου σας)

Πομπός: τελειόφοιτος Λυκείου

Αποδέκτης: ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Θέμα: Επιλέξετε από το «Κείμενο 2» τις δύο, κατά τη γνώμη σας, σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας νέος στον σύγχρονο κόσμο. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, προτείνοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες δράσεις με τις οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο ελληνικό σχολείο.

Έκταση: 300 λέξεις (ανεκτή η απόκλιση ± 10%)

Δοκιμασία Αξιολόγησης Β’ Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θεματικός Άξονας: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα: ΜΜΕ & Ρατσισμός

Διαγώνισμα σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης. Δείτε το διαγώνισμα και τις ενδεικτικές του απαντήσεις ΕΔΩ.