Δίκτυα Λογοτεχνικών Κειμένων

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

1ο ΔΙΚΤΥΟ: Νεοκλασικισμός

2ο ΔΙΚΤΥΟ: Ρομαντισμός

3ο ΔΙΚΤΥΟ: Ρεαλισμός

4ο ΔΙΚΤΥΟ: Νατουραλισμός

5ο ΔΙΚΤΥΟ: Παρνασσισμός

6ο ΔΙΚΤΥΟ: Συμβολισμός

7ο ΔΙΚΤΥΟ: Μοντερνισμός

8ο ΔΙΚΤΥΟ: Υπερρεαλισμός

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

9ο ΔΙΚΤΥΟ: Πριν την Άλωση

10ο ΔΙΚΤΥΟ: Μετά την Άλωση

11ο ΔΙΚΤΥΟ: Πριν την Επανάσταση

12ο ΔΙΚΤΥΟ: Επτανησιακή Σχολή

13ο ΔΙΚΤΥΟ: Παλιά Αθηναϊκή Σχολή

14ο ΔΙΚΤΥΟ: Νέα Αθηναϊκή Σχολή (Γενιά του 1880)

15ο ΔΙΚΤΥΟ: Γενιά του 1920

16ο ΔΙΚΤΥΟ: Γενιά του ’30

17ο ΔΙΚΤΥΟ: Α΄ Μεταπολεμική Γενιά

18ο ΔΙΚΤΥΟ: Β’ Μεταπολεμική Γενιά

19ο ΔΙΚΤΥΟ: Γενιά του 1970

20ό ΔΙΚΤΥΟ: Γενιές του 1980-1990

21ο ΔΙΚΤΥΟ: Η νέα γενιά