Επιλογή Επαγγέλματος

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

  1. Να παρουσιάσετε χωρίς δικά σας σχόλια σε μία παράγραφο 80 λέξεων (επιτρεπτή απόκλιση +/- 10%) τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΕΠ στην πραγματοποίηση των στόχων του, όπως αναλύονται στο «Κείμενο 1».

Α2. Ερμηνεία

  1. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σας, η συντάκτρια του «Κειμένου 1» αναφέρει αναλυτικά τις φάσεις από τις οποίες διέρχονται οι επαγγελματικές προτιμήσεις του παιδιού;

Α3. Κριτικός στοχασμός

  1. Ποιο πρόβλημα εντοπίζετε στα δύο διαγράμματα του «Κειμένου 2»; Τι θα προτείνατε για την αποκατάστασή του;

Β. Παραγωγή Λόγου

Κειμενικό είδος: επιχειρηματολογία (επιλέξτε ελεύθερα τη μορφή που θα λάβει το κείμενό σας).

Πομπός: μαθητής

Δέκτης: συμμαθητές

Αφορμή: μάθημα ΣΕΠ

Θέμα: Επιλέξτε από το «Κείμενο 2» τα δύο, κατά τη γνώμη σας, σημαντικότερα κριτήρια / παράγοντες επιλογής επαγγέλματος και προτείνετέ τα στους συμμαθητές σας, για να τους βοηθήσετε στην επαγγελματική τους επιλογή. Να τους εξηγήσετε επίσης ποιοι περιορισμοί υπάρχουν στην αξιοποίησή τους.

Έκταση: 300 λέξεις (ανεκτή απόκλιση +/- 10%)

Leave a Reply