Η Σύγχρονη Εκπαίδευση

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

 1. Στην τελευταία παράγραφο («Και πάνω απ’ όλα … μέλλοντα άνθρωπο») του «Κειμένου 1» ο συγγραφέας παρουσιάζει τη σημαντικότερη αρετή που πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενό της χωρίς να προσθέσετε δικά σας σχόλια (60 έως 70 λέξεις).
 2. Να ερμηνεύσετε τη χρήση των ερωτήσεων στην α’ παράγραφο («Το θέμα είναι … νόημα του καιρού”») του «Κειμένου 1».
 3. Να ερμηνεύσετε τη χρήση των ερωτήσεων στην α’ παράγραφο («Το θέμα είναι … νόημα του καιρού”») του «Κειμένου 1».
 4. Ποιος είναι ο ισχυρισμός τον οποίο επιχειρεί να αποδείξει ο συγγραφέας στη β’ παράγραφο («Πρέπει να τους μάθουμε … καινούργιος τύπος ανθρώπου») του «Κειμένου 1»; Με ποια μέσα επιτυγχάνει τον στόχο του;
 5. Ποιος είναι ο δημιουργός του «Κειμένου 2»;
 6. Με ποιους τρόπους μεταφέρονται οι απόψεις στου G. Berger στο «Κείμενο 1»;

Α2. Ερμηνεία

 1. Τι ονομάζεται «οικουμενική συνείδηση σύμφωνα με το «Κείμενο 2»;
 2. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σας, επελέγη η συγκεκριμένη μορφή («διάγραμμα πίτας») για την παρουσίαση των πληροφοριών στο «Κείμενο 2»;
 3. Ποιο είναι το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί στις δύο πρώτες παραγράφους του «Κείμενο 1»; Να ερμηνεύσετε την επιλογή του συγγραφέα, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκαν οι συγκεκριμένες παράγραφοι.
 4. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης) της δ’ παραγράφου («Η δεύτερη αρετή … να έχουν ιδέες») του «Κειμένου 1». Για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη σας, ο συγγραφέας επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο;

Α3. Κριτικός Στοχασμός

 1. Το «Κείμενο 1» δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1966, ενώ το «Κείμενο 2» το 2013. Ποιες ομοιότητες και διαφορές παρατηρείτε στις δεξιότητες που περιλαμβάνουν τα δύο κείμενα; Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η διαφοροποίηση; Η απάντησή σας να περιέχεται σε παράγραφο 70 έως 80 λέξεων που να αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση.
 2. Ποια είναι η άποψή σας για το περιεχόμενο της άποψης, που διατυπώνεται στο «Κείμενο 1» ότι «Η ατομική πρωτοβουλία είναι πάντα πολύτιμη. Αλλά γίνεται αληθινά ωφέλιμη, όταν δε μεταμορφώνεται σε έκφραση ασκητισμού, αλλά σε έκφραση αλληλεγγύης»;

Β. Παραγωγή Λόγου

Κειμενικό είδος / τύπος: επιχειρηματολογία (επιλέξτε ελεύθερα τον τύπο του κειμένου σας)

Πομπός: τελειόφοιτος Λυκείου

Αποδέκτης: ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Θέμα: Επιλέξετε από το «Κείμενο 2» τις δύο, κατά τη γνώμη σας, σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας νέος στον σύγχρονο κόσμο. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, προτείνοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες δράσεις με τις οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο ελληνικό σχολείο.

Έκταση: 300 λέξεις (ανεκτή η απόκλιση ± 10%)

Leave a Reply