Νέα Παιδεία, 03-02-2019

Πασσάς, Γ.Ι. (2019). Εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές ενός ανοιχτού προγράμματος σπουδών στη Νεοελληνική Γλώσσα. Εισήγηση στην Ημερίδα των Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία» με θέμα «Ανασχεδιάζοντας τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων: Ο εκπαιδευτικός ως δημιουργός στα Προγράμματα Σπουδών».

Δείτε την παρουσίαση της εισήγησης ΕΔΩ.

Leave a Reply