Νεότητα

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

  1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το «Κείμενο 1», οι αιτίες και τα αποτελέσματα της ροπής των νέων προς την οργή και την ελπίδα;

Α2. Ερμηνεία

  1. Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε, κατά τη γνώμη σας, το «Κείμενο 2»; Πώς υπηρετεί τον σκοπό αυτό ο οργάνωση των ραβδογραμμάτων;

Α3. Κριτικός στοχασμός

  1. Να συγκρίνετε τα «Κείμενα 1 & 2» ως προς τα συναισθήματα των νέων που περιέχονται σε αυτά. Να καταγράψετε και να ερμηνεύσετε τα συμπεράσματά σας σε μία παράγραφο 100 λέξεων (ανεκτή απόκλιση ± 10%).

Β. Παραγωγή Λόγου

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που σας δίνονται στα «Κείμενα 1 & 2» να γράψετε, απευθυνόμενοι στη γενιά των ενηλίκων ένα επιχειρηματολογικό κείμενο (300 λέξεις με ανεκτή απόκλιση ± 10%), στο οποίο, αφού επιλέξετε τρία (3) χαρακτηριστικά από όσα καταγράφονται στο «Κείμενο 1», που, κατά τη γνώμη σας, έχουν μεταβληθεί στη σύγχρονη εποχή, ερμηνεύετε αυτή τη μεταβολή.

Leave a Reply