Το δικαίωμα στη μόρφωση

Δίκτυο Κειμένων

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Α1. Πρωτοβάθμια Κατανόηση

  1. Να παρουσιάσετε συνοπτικά (60 λέξεις με ανεκτή απόκλιση +/- 10%) τα αίτια της μαθητικής διαρροής, όπως αναλύονται στο «Κείμενο 1».

Α2. Ερμηνεία

  1. «Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνδέθηκε, σε ατομικό επίπεδο, με υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας, χαμηλότερες απολαβές, δυσχερέστερη επαγγελματική εξέλιξη και σε ένα βαθμό με υψηλότερες πιθανότητες για παραβατικότητα, κοινωνική περιθωριοποίηση και ως εκ τούτου, χαλαρότερη κοινωνική συνοχή»: Να αναλύσετε την παρατήρηση αυτή του «Κειμένου 1» σε μία παράγραφο (60 λέξεις με ανεκτή απόκλιση +/- 10%) που να αναπτύσσεται με τη μέθοδο της αιτιολόγησης.

Α3. Κριτικός στοχασμός

  1. Μελετήστε τον Πίνακα του «Κειμένου 2» και καταγράψτε τα ποσοτικά και ποιοτικά σας συμπεράσματα.

Β. Παραγωγή Λόγου

Κειμενικό είδος: επιχειρηματολογία (επιλέξτε ελεύθερα τον τύπο του κειμένου σας).

Έκταση: 300 λέξεις (ανεκτή απόκλιση +/- 10%).

Πομπός: Έφηβος Βουλευτής

Δέκτης: ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Θέμα: προτάσεις περιορισμού της μαθητικής διαρροής (απαραίτητη η αξιοποιηση των πληροφοριών των «Κειμένων 1 & 2»).

Leave a Reply