Περιληπτική Απόδοση Κειμένων

Διδακτική Πρόταση

Τάξη: Β’ & Γ’ Λυκείου

Χρόνος Υλοποίησης: 4 διδακτικές ώρες

Συντάκτης: Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd

Δείτε τη διδακτική πρόταση ΕΔΩ.

Leave a Reply