Επικοινωνία

Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd

Ιερεμίου Πατριάρχου 45, 11475 Αμπελόκηποι

τ. 6972097348

email: jpassas@gmail. com