Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

01.03. Η γλώσσα των νέων

01.05. Γλωσσομάθεια

01.08. Ο διάλογος στην εκπαίδευση

01.09. Βιβλίο

02.04. Αμφισβήτηση

03.03. Άνθρωπος & Χρόνος

03.04. Βραδύτητα

07.01. Ελευθερία του Τύπου

07.02. Παραπληροφόρηση

07.03. Ίντερνετ

07.04. Ίντερνετ & Δημοκρατία

07.05. Νέοι & Τηλεόραση

07.06. Κόμικς

12.01. Η σύγχρονη εκπαίδευση

12.02. Ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης

12.03. Διά βίου μάθηση

12.04. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

12.05. Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση

13.01. Τα γλυπτά του Παρθενώνα

13.02. Μνημεία & Εκπαίδευση

17.01. Δημοκρατία

17.02. Νέοι & Πολιτική

17.04. Ελευθερία του Λόγου

18.01. Μαζοποίηση & Κοινωνικός Κομφορμισμός

18.02. Αλλοτρίωση

19.01. Παράδοση

19.02. Ιστορία

20.03. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση