Παραγωγή Λόγου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

Διαδικαστικό Μοντέλο Παραγωγής Λόγου

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης

Εργαλείο Καταιγισμού Ιδεών (brainstorming)

Brainstorming (κοινωνικοί φορείς)

Προτεινόμενα Θέματα Παραγωγής Λόγου

*Το 1ο Φύλλο Εργασίας αφορά τον σχεδιασμό και τη σύνθεση του κειμένου και το 2ο τον ανασχεδιασμό.

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραπτός και προφορικός λόγος: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Γλωσσική κρίση: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Γλώσσα των νέων: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Γλωσσομάθεια1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Ελεύθερη πληροφόρηση: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Πρότυπα: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Η Ελευθερία του Τύπου: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας