Παραγωγή Λόγου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

*Τα 1ο Φύλλο Εργασίας περιέχει το προσυγγραφικό και συγγραφικό στάδιο της παραγωγής λόγου και το 2ο το μετασυγγραφικό.

Διαδικαστικό Μοντέλο Παραγωγής Λόγου

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης

Εργαλείο Καταιγισμού Ιδεών (brainstorming)

Brainstorming (κοινωνικοί φορείς)

Προτεινόμενα Θέματα Παραγωγής Λόγου

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραπτός και προφορικός λόγος: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Γλωσσική κρίση: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Γλώσσα των νέων: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Γλωσσομάθεια1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Ελεύθερη πληροφόρηση: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία: 1ο Φύλλο Εργασίας | 2ο Φύλλο Εργασίας