Θέματα Προηγούμενων Ετών

2018

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (Παιδεία & Εκπαίδευση)

Θέματα | Θεματικοί Άξονες Κειμένου | Θεματικοί Άξονες Παραγωγής Λόγου | Θεματικοί Άξονες Παραγωγής Λόγου (β’ εκδοχή)Ενδεικτικές Απαντήσεις Β’ Θέματος | Απαντήσεις ΚΕΕ | Απαντήσεις Βαθμολογικών Κέντρων

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (Περιβάλλον)

Θέματα

Ομογενείς (Γλωσσομάθεια)

Θέματα

2017

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (Επιστήμη & Τεχνολογία)

ΘέματαΕνδεικτικές ΑπαντήσειςΑπαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληκτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (Τουρισμός)

Θέματα

Ομογενείς (Τουρισμός)

Θέματα

ΕΠΑΛ (Διάλογος Δύο Γενεών > Χάσμα Γενεών)

Θέματα

2016

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (Διάλογος Δύο Γενεών > Φιλία)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ | Περίληψη (Επεξεργασία του Κειμένου) | Ενδεικτική Περίληψη

Επαναληπτικές Ημερησίων & Εσπερινών Λυκείων (Γλώσσα: Λόγος & Διάλογος > Φιλαναγνωσία)

Θέματα

Ομογενείς (Τέχνη & Κριτική > Λογοτεχνία)

Θέματα

ΕΠΑΛ (ΜΜΕ > Διαδίκτυο)

Θέματα

2015

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (Μνημεία & Εκπαίδευση)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (ΑμΕΑ)

Θέματα

Ομογενείς (αθλητισμός)

Θέματα

ΕΠΑΛ (τουρισμός)

Θέματα

2014

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (ανθρωπισμός)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (καταναλωτισμός)

Θέματα

Ομογενείς (επιτυχία)

Θέματα

ΕΠΑΛ (ενδοσχολική βία)

Θέματα

2013

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (οικολογία)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (διάλογος)

Θέματα

Ομογενείς (άγχος)

Θέματα | Θεματικοί Άξονες Κειμένου | Ενδεικτικές απαντήσεις

ΕΠΑΛ (διαφήμιση)

Θέματα

2012

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (τέχνη)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (τέχνη)

Θέματα

Ομογενείς (διάλογος δύο γενεών > νεανική αμφισβήτηση)

Θέματα

ΕΠΑΛ (γλώσσα > γλώσσα των νέων)

Θέματα

2011

Ημερήσια Λύκεια (ΜΜΕ > ίντερνετ)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Εσπερινά Λύκεια (επιστήμη & τεχνολογία > κινητά τηλέφωνα)

Θέματα

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (ελεύθερος χρόνος)

Θέματα

Ομογενείς (οικολογία)

Θέματα

ΕΠΑΛ (οικολογία)

Θέματα

2010

Ημερήσια Λύκεια (διά βίου μάθηση)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ | Εννοιολογικός Χάρτης Περίληψης

Επαναληπτικές Ημερήσιων Λυκείων (φυσικό περιβάλλον)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (διάλογος)

Θέματα

Επαναληπτικές Εσπερινών Λυκείων (τεχνολογικά προϊόντα)

Θέματα

Ομογενείς (νέοι & τεχνολογία)

Θέματα

ΕΠΑΛ (άγχος)

Θέματα

2009

Ημερήσια Λύκεια (βιβλίο)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληπτικές Ημερήσιων Λυκείων (γλώσσα)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (διαδίκτυο)

Θέματα

Ομογενείς (νέοι & τεχνολογία)

Θέματα

ΕΠΑΛ (κινητά τηλέφωνα)

Θέματα

2008

Ημερήσια Λύκεια (παράδοση)

Θέματα

Επαναληπτικές Ημερήσιων Λυκείων (δημοκρατία)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (βία)

Θέματα

Επαναληπτικές Εσπερινών Λυκείων (επιστήμη)

Θέματα

Ομογενείς (ευρωπαϊκή εκπαίδευση)

Θέματα

2007

Ημερήσια Λύκεια (ανθρωπισμός)

Θέματα

Επαναληπτικές Ημερήσιων Λυκείων (ελευθερία)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (χάσμα γενεών)

Θέματα

Επαναληπτικές Εσπερινών Λυκείων (αλλοτρίωση)

Θέματα

Ομογενείς (φυσικό περιβάλλον)

Θέματα

2006

Ημερήσια Λύκεια (φυσικές καταστροφές)

Θέματα

Επαναληπτικές Ημερήσιων Λυκείων (φανατισμός)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (τηλεόραση)

Θέματα

Επαναληπτικές Εσπερινών Λυκείων (επιτυχία)

Θέματα

Ομογενείς (νέοι & κοινωνία)

Θέματα

2005

Ημερήσια Λύκεια (αθλητισμός)

Θέματα

Επαναληπτικές Ημερήσιων Λυκείων (πλεονεξία)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (βιβλίο)

Θέματα

Επαναληπτικές Εσπερινών Λυκείων (επιστήμη)

Θέματα

Ομογενείς (ευτυχία)

Θέματα

2004

Ημερήσια Λύκεια (εκπαίδευση)

Θέματα

Επαναληπτικές Ημερήσιων Λυκείων (παράδοση)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (διατροφή)

Θέματα

Επαναληπτικές Εσπερινών Λυκείων (γέλιο)

Θέματα

Ομογενείς (Ευρώπη)

Θέματα

2003

Ημερήσια Λύκεια (καταναλωτισμός)

Θέματα

Επαναληπτικές Ημερήσιων Λυκείων (ευρωπαϊκή εκπαίδευση)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (ευρωπαϊκή εκπαίδευση)

Θέματα

Επαναληπτικές Εσπερινών Λυκείων (πολιτιστικές εκδηλώσεις)

Θέματα

Ομογενείς (τουρισμός)

Θέματα

2002

Ημερήσια Λύκεια (επιστήμη)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (δικαιώματα του παιδιού)

Θέματα

Ομογενείς (περιβάλλον)

Θέματα

2001

Ημερήσια Λύκεια (διανοούμενοι)

Θέματα

Εσπερινά Λύκεια (εκπαίδευση & εργασία)

Θέματα

2000

Ημερήσια Λύκεια (εκπαίδευση)

Θέματα