Θέματα Προηγούμενων Ετών

2018

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (Παιδεία & Εκπαίδευση)

Θέματα | Θεματικοί Άξονες Κειμένου | Θεματικοί Άξονες Παραγωγής Λόγου | Θεματικοί Άξονες Παραγωγής Λόγου (β’ εκδοχή)Ενδεικτικές Απαντήσεις Β’ Θέματος | Απαντήσεις ΚΕΕ | Απαντήσεις Βαθμολογικών Κέντρων

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (Περιβάλλον)

Θέματα

Ομογενείς (Γλωσσομάθεια)

Θέματα

2017

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (Επιστήμη & Τεχνολογία)

ΘέματαΕνδεικτικές ΑπαντήσειςΑπαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληκτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (Τουρισμός)

Θέματα

Ομογενείς (Τουρισμός)

Θέματα

ΕΠΑΛ (Διάλογος Δύο Γενεών > Χάσμα Γενεών)

Θέματα

2016

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (Διάλογος Δύο Γενεών > Φιλία)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ | Περίληψη (Επεξεργασία του Κειμένου) | Ενδεικτική Περίληψη

Επαναληπτικές Ημερησίων & Εσπερινών Λυκείων (Γλώσσα: Λόγος & Διάλογος > Φιλαναγνωσία)

Θέματα

Ομογενείς (Τέχνη & Κριτική > Λογοτεχνία)

Θέματα

ΕΠΑΛ (ΜΜΕ > Διαδίκτυο)

Θέματα

2015

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (Μνημεία & Εκπαίδευση)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (ΑμΕΑ)

Θέματα

Ομογενείς (αθλητισμός)

Θέματα

ΕΠΑΛ (τουρισμός)

Θέματα

2014

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (ανθρωπισμός)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (καταναλωτισμός)

Θέματα

Ομογενείς (επιτυχία)

Θέματα

ΕΠΑΛ (ενδοσχολική βία)

Θέματα

2013

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (οικολογία)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (διάλογος)

Θέματα

Ομογενείς (άγχος)

Θέματα | Θεματικοί Άξονες Κειμένου | Ενδεικτικές απαντήσεις

ΕΠΑΛ (διαφήμιση)

Θέματα

2012

Ημερήσια & Εσπερινά Λύκεια (τέχνη)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (τέχνη)

Θέματα

Ομογενείς (διάλογος δύο γενεών > νεανική αμφισβήτηση)

Θέματα

ΕΠΑΛ (γλώσσα > γλώσσα των νέων)

Θέματα

2011

Ημερήσια Λύκεια (ΜΜΕ > ίντερνετ)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ

Εσπερινά Λύκεια (επιστήμη & τεχνολογία > κινητά τηλέφωνα)

Θέματα

Επαναληπτικές Ημερήσιων & Εσπερινών Λυκείων (ελεύθερος χρόνος)

Θέματα

Ομογενείς (οικολογία)

Θέματα

ΕΠΑΛ (οικολογία)

Θέματα

2010

Ημερήσια Λύκεια (διά βίου μάθηση)

Θέματα | Ενδεικτικές Απαντήσεις | Απαντήσεις ΚΕΕ | Εννοιολογικός Χάρτης Περίληψης